Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Tương lai chúng ta sẽ gọi Zoom ngay trong xe Tesla

Tương lai chúng ta sẽ gọi Zoom ngay trong xe Tesla

Kể từ sau khi dịch Covid lắng dần xuống và mọi người bắt đầu trở lại văn phòng nhiều hơn, ứng dụng họp video online số một là Zoom cũng dần mất đi vị thế của mình. Vì thế, Zoom đã phát triển thêm nhiều mảng khác ngoài cuộc gọi video và đem tính năng tốt nhất của mình vào những tình huống sử dụng và môi trường rất lạ nhưng rất hữu ích, ví dụ như đem tính năng Zoom vào… nhà hát, để biến cả một hội trường thành một cuộc hội nghị online khổng lồ.

Và nay, Zoom sẽ tiếp tục đem tính năng gọi video lên một nơi cũng lạ lẫm khác, đó là hợp tác cùng xe điện Tesla của Elon Mush, để tích hợp khả năng gọi Zoom ngay trong hệ thống và màn hình của xe điện. Như vậy, mọi chiếc xe điện đều trong tương lai đều có thể trở thành một phòng họp di động ngay tức thời, nhờ vào một camera đặt ngay trong gương chiếu hậu. Tương lai của việc họp hành, làm việc sẽ là… bất cứ đâu, ngay cả khi đang ngồi trên xe!

Nguồn: DesignTAXI 

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *