Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Slack ra mắt tính năng AI giúp trao đổi thông tin nhanh hơn

Slack ra mắt tính năng AI giúp trao đổi thông tin nhanh hơn

Từ khi thông báo sẽ ứng dụng AI vào sản phẩm của mình, Slack vẫn chưa có động thái gì cụ thể để đưa ra tính năng nào mang tính hữu ích cao, và giờ đây, tính năng đầu tiên đã ra lò!

Tính năng có tên là AI Summary, tất cả những gì người dùng cần làm chỉ là bấm một nút ngôi sao (Slack AI) khá lấp lánh ở góc trên bên phải, và họ sẽ có những đoạn tóm tắt hết sức hữu ích. Người dùng sẽ hiểu về mọi thứ đang xảy ra trong một channel, hay trong một thread trò chuyện theo một khoảng thời gian nhất định.

AI Summary sẽ báo cho người dùng biết được rằng, có những chủ đề gì chính đang đang được nêu lên, bàn luận và cần quan tâm, những góc nhìn mọi người đang có là gì, vấn đề và giải pháp như thế nào, kèm theo gợi ý trả lời tiếp theo luôn, giúp người dùng tiết kiệm thời gian kéo lên kéo xuống hàng chục, hàng trăm dòng chat, và nhanh chóng bắt kịp với đoạn hội thoại, từ đó đưa ra ý kiến, quyết định nhanh hơn.

Slack cho biết, tuy “tóm tắt” chỉ là một ứng dụng AI rất bình thường và bình dân, nhưng với Slack thì không nghĩ như vậy, đặc biệt là ở môi trường văn phòng và những câu hội thoại rất đặc thù, rất khác biệt nhau của từng loại hình doanh nghiệp, cũng như ngôn ngữ, mà Slack đã phải ứng dụng một model AI rất đặc biệt để có thể hiểu được, cấu trúc được từng câu nói của mỗi người dùng để có thể cho ra bản tóm tắt hữu ích nhất như vầy.

Nguồn: ZDnet 

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *