Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Whatsapp ra mắt tính năng mới: Avatar 3D

Whatsapp ra mắt tính năng mới: Avatar 3D

Whatsapp ra mắt tính năng mới: Avatar 3D

Sau hàng tháng trời thử nghiệm, Whatsapp đã chính thức tung ra tính năng mới: avatar 3D, tương tự như những avatar bạn nhìn thấy trên Facebook và Messenger.

Với tính năng Avatar 3D, người dùng có thể tùy chỉnh và cá nhân hóa avatar như một hình tượng hoạt hình của mình và sử dụng đến 36 emoji động từ avatar này trong các khung chat. Được biết, họ có thể tùy chỉnh khá chi tiết từ tóc, mắt, mặt, mũi, tai, miệng, quần áo… ước tính có đến hàng tỉ sự kết hợp, hàng tỉ avatar khác nhau có thể được tạo ra, giúp người dùng thể hiện đúng nhất cá tính của mình.

Nguồn: Werms 

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *