Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Twitter ra mắt tính năng chia sẻ nhóm Twitter Circle

Twitter ra mắt tính năng Twitter Circle

“Một số tweet được chia sẻ dành cho tất cả mọi người, nhưng một số tweet lại chỉ dành cho những người mà bạn muốn chia sẻ” – Twitter thông báo họ chuẩn bị ra mắt tính năng Twitter Circle, giúp cho người dùng chia sẻ một tweet (post) đến cho một nhóm người giới hạn mà bạn chọn, gọi là “vòng tròn của bạn” (Circle).

Mỗi user sẽ có thể chọn đến 150 người khác để vào Circle của mình và chỉ những người này mới có thể thấy những tweet đặc biệt mà bạn chọn share đến cho họ. Tính năng này sẽ hữu ích với những thành viên trong gia đình, trong một câu lạc bộ, fan club, hoặc một cộng đồng, hoặc, theo như Twitter gợi ý, là dành cho những người nổi tiếng đối với fan hoặc subscriber trung thành nhất, để họ có thể chia sẻ những thông tin độc quyền cho những fan này, mở ra những hướng chăm sóc fan trung thành hoặc cách kiếm tiền mới trên nền tảng Twitter.

Nguồn: Digital Trends

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *