Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Telegram cập nhật emoji status và reaction vô hạn

Telegram cập nhật emoji status và reaction vô hạn

Telegram

Telegram – app nhắn tin được nhiều người yêu thích vừa có bản cập nhật tính năng mới cho người dùng trả phí (Telegram Premium) của mình, đó là 2 tính năng chính khá thú vị:

  • Emoji Status: Người dùng có thể cài đặt một emoji động trên status của avatar mình, giúp thể hiện bản thân và tình trạng hiện tại cho những người dùng khác theo dõi
  • Infinite Reaction: người dùng sẽ có thể thả tym và reaction vô hạn đối với các tin nhắn, không bị giới hạn chỉ một reaction như trước đây (tương tự như Slack), bằng cách này, người dùng có thể nhấn mạnh sự biết ơn, hài lòng, hoặc vui vẻ của mình hơn bao giờ hết

Nguồn: The Verge

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *