Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Snapchat sắp ra mắt tính năng Shared Stories

Snapchat ra mắt tính năng Shared Stories

shared stories

Custom Stories là một tính năng thú vị của Snapchat – cho phép Snapchatters tạo những Stories và mời bạn bè vào để cùng xem và đóng góp thêm những Stories cùng nhau. Snapchat vừa giới thiệu một bản nâng cấp từ tính năng đó, là Shared Stories, cho phép mọi người cùng một group có thể mời thêm bạn bè vào để cùng chia sẻ và tạo ra những Stories chung của nhau.

Shared Stories rất phù hợp cho những nhóm và hoạt động nhóm như bạn cùng lớp, cùng đội bóng đá, cùng câu lạc bộ, hay cùng một phòng ban trong công ty cùng chia sẻ niềm vui với nhau, chia sẻ từ những moment cùng nhau cho đến những ký ức đẹp cùng nhau.

Nguồn: Snapchat 

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *