Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Microsoft ra mắt Loop – Nền tảng cộng tác của tương lai

Microsoft ra mắt Loop - nền tảng cộng tác của tương lai

Microsoft ra mắt Loop - nền tảng cộng tác của tương lai

Microsoft vừa cho ra mắt Microsoft Loop, một platform để chia sẻ, tưởng tượng, sáng tạo, cộng tác cùng nhau, tương tự như Notion nhưng mang nhiều tính năng hơn và kết nối mạnh mẽ với các nền tảng làm việc khác của Microsoft như bộ Office.

Giao diện Loop khá tương đồng với Notion khi có phần quản lý bên trái và những “block” nội dung có thể tạo và tích hợp vào để dễ quản lý, và dĩ nhiên là không thể thiếu tính năng cộng tác với nhiều người dùng khác cùng lúc. Thế nhưng điểm đặc biệt nhất của Loop là “Loop Components” – những khối nội dung được tạo trong Loop có thể copy và paste qua tất cả những nền tảng khác như Teams, Outlook, Word, hay Whiteboard, email… và điểm lý thú nhất là những khối Loop components này là những khối nội dung “sống” – bất kỳ những tác động thay đổi nào, thì khối này cũng sẽ được update tương ứng ở tất cả những nơi nó hiện diện.

Nhờ Loop Components, cộng tác với nhau giờ dễ dàng hơn và diễn ra ở bất cứ đâu. Hãy tưởng tượng một case thế này, bạn đang làm việc trên một bảng tính excel trong Loop, và bạn có thể thả component bảng tính đó vào một cuộc chat trên Teams hay thậm chí vào email, và người nhận có thể ngay lập tức edit hoặc comment vào bảng tính đó ngay trong Teams hay email mà không cần mở phần mềm nào.

Chưa hết, trong Loop cũng có Microsoft Copilot, một AI trợ giúp công việc từ Microsoft sẽ giúp bạn tóm tắt văn bản, soạn một đoạn văn trong tích tắc… Loop và Copilot sẽ là những mũi nhọn trong tương lai của Microsoft, giúp họ một lần nữa nắm giữ vị trí dẫn đầu trong môi trường làm việc và cộng tác như Office đã từng.

Microsoft vừa cho ra mắt Microsoft Loop, một platform để chia sẻ, tưởng tượng, sáng tạo, cộng tác cùng nhau, tương tự như Notion nhưng mang nhiều tính năng hơn và kết nối mạnh mẽ với các nền tảng làm việc khác của Microsoft như bộ Office. Giao diện Loop khá tương đồng với Notion khi có phần quản lý bên trái và những “block” nội dung có thể tạo và tích hợp vào để dễ quản lý, và dĩ nhiên là không thể thiếu tính năng cộng tác với nhiều người dùng khác cùng lúc. Thế nhưng điểm đặc biệt nhất của Loop là “Loop Components” - những khối nội dung được tạo trong Loop có thể copy và paste qua tất cả những nền tảng khác như Teams, Outlook, Word, hay Whiteboard, email… và điểm lý thú nhất là những khối Loop components này là những khối nội dung “sống” - bất kỳ những tác động thay đổi nào, thì khối này cũng sẽ được update tương ứng ở tất cả những nơi nó hiện diện. Nhờ Loop Components, cộng tác với nhau giờ dễ dàng hơn và diễn ra ở bất cứ đâu. Hãy tưởng tượng một case thế này, bạn đang làm việc trên một bảng tính excel trong Loop, và bạn có thể thả component bảng tính đó vào một cuộc chat trên Teams hay thậm chí vào email, và người nhận có thể ngay lập tức edit hoặc comment vào bảng tính đó ngay trong Teams hay email mà không cần mở phần mềm nào. Chưa hết, trong Loop cũng có Microsoft Copilot, một AI trợ giúp công việc từ Microsoft sẽ giúp bạn tóm tắt văn bản, soạn một đoạn văn trong tích tắc… Loop và Copilot sẽ là những mũi nhọn trong tương lai của Microsoft, giúp họ một lần nữa nắm giữ vị trí dẫn đầu trong môi trường làm việc và cộng tác như Office đã từng.

Nguồn: Microsoft 

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *