Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Microsoft ra mắt app Windows: Máy tính trên mây cho mọi người

Microsoft ra mắt app Windows - máy tính trên mây cho mọi người

Microsoft ra mắt app Windows - máy tính trên mây cho mọi người

Microsoft vừa ra mắt một chiếc app trên iOS, iPadOS, macOS, Windows, cũng như trên những trình duyệt web, gọi là Windows App.

Chiếc app này gói gọn tất cả những dịch vụ của Microsoft trong đó, như 365 App, máy chủ ảo Azure, Dev Box, và dịch vụ Remote Desktop… Nói cách khác, Windows App là một phương thức để truy cập từ xa (remote, hay stream) vào một chiếc máy tính Windows thực sự – nhưng ở trên mây. Mục đích của Microsoft khi tung ra app Windows khá rõ ràng, họ nhắm tới 2 điều:

  • Giúp mọi người có thể truy cập vào một máy tính cá nhân từ bất cứ đâu – nhờ công nghệ đám mây, để có thể làm mọi việc mà không bị giới hạn bởi phần cứng.
  • Giúp cho những dịch vụ của Windows được sử dụng bởi nhiều người dùng hơn, kể cả những người dùng hệ sinh thái Apple cũng có thể có một chiếc Windows để làm việc và giải trí nếu họ muốn.

Với chiếc Windows App này, tham vọng của Microsoft là cực kỳ lớn và hy vọng họ sẽ phát triển app này theo hướng đúng đắn để đem lại lợi ích cho mọi người dùng.

Nguồn: The Verge 

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *