Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Ra mắt nền tảng sáng tạo Coca-Cola Creations

Ra mắt nền tảng sáng tạo Coca-Cola Creations

Coca-Cola vừa ra mắt chương trình và nền tảng sáng tạo mới cho khách hàng của mình, với tên gọi là “Coca-Cola Creations” – một sân chơi thử nghiệm và đồng sáng tạo của Coca-Cola với những thiết kế, hương vị, sản phẩm, công nghệ mới, hứa hẹn sẽ tạo ra những trải nghiệm thú vị trên cả digital và thực tế dành cho khách hàng.

Sản phẩm sáng tạo đầu tiên trong chương trình là hương vị hoàn toàn mới có tên “Starlight” – đem tới hương vị và cảm giác Coke “ngoài vũ trụ”. Đi cùng dịp ra mắt thì Coca-Cola cũng tung ra những trải nghiệm digital cho khách hàng chơi, như là hàng loạt filter “ngoài vũ trụ” tương ứng.

Thật thú vị khi thấy những tập đoàn lớn như Coca-Cola đang nỗ lực làm mới mình, đẩy mạnh sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ để tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *