Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Apple giới thiệu app Freeform để cộng tác cùng nhau

Apple giới thiệu app Freeform để cộng tác cùng nhau

apple freefrom

Apple giới thiệu một app dạng “bảng trắng” giúp người dùng có thể cộng tác cùng nhau trong thời gian thực, có tên là Freeform. Freeform sẽ được ra mắt cùng iPadOS 16, iOS 16 và macOS Ventura.

Với Freeform, người dùng có thể thoải mái chia sẻ chữ, hình, vẽ, PDF, video và mọi loại format nội dung vào 1 bảng canvas trắng chung, và mời những người khác cùng tham gia chỉnh sửa, đóng góp, phản hồi và sáng tạo trong thời gian thực, tương tự như Figma Figjam hay Google Docs. Nhưng với Freeform được tích hợp sẵn trong hệ điều hành, tính chia sẻ và cộng tác sẽ càng dễ dàng hơn các app kia nhờ FaceTime và iMessage.

freeform

Nguồn: Engadget 

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *