Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Microsoft đem AI Copilot lên 1 tỉ máy tính Windows 10

Microsoft đem AI Copilot lên 1 tỉ máy tính Windows 10

Microsoft đem AI Copilot lên 1 tỉ máy tính Windows 10

Tham vọng đem AI phổ cập mọi nhà cũng bao gồm luôn việc… đi ngược thời đại một chút. Hôm nay, Microsoft thông báo họ sẽ đem con AI Copilot vốn mới ra mắt trên Windows 11 của mình, để tích hợp vào… Windows 10.

Copilot cũng sẽ có mặt ở góc phải của Task Bar, và khi mở lên, người dùng Windows 10 cũng sẽ được thấy giao diện hiện đại của Copilot, và tận hưởng những tính năng AI rất hữu ích như quản lý máy tính, tương tác với tài liệu, hay tạo ra những văn bản hay hình ảnh mới.

Chúng ta vẫn chưa hiểu vì sao Microsoft lại đem Copilot ngược dòng về Windows 10, thay vì giữ ở Windows 11, nhưng đây có thể là tín hiệu cho một sự thay đổi về chiến lược AI của hãng.

Nguồn: Engadget 

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *