Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Học ngôn ngữ ký hiệu với filter Snapchat mới

Học ngôn ngữ ký hiệu với filter Snapchat mới

Snapchat tung ra loạt filter (lens) mới trong nỗ lực giúp người dùng có thể hiểu được và nói được với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu (sign language), và cũng giúp người dùng khiếm thính có thể dễ dàng giao tiếp và thể hiện thông điệp của mình.

Trước đây, Snapchat đã nâng cấp công nghệ nhân diện AR để nhận diện được ký hiệu trên ngón tay, và mới đây, phát triển từ công nghệ đó, loạt filter mới có tên ASL Alphabet Lens sẽ giúp người dùng dễ dàng học và thực tập những chữ cái ngay trên ngón tay của mình. Mục tiêu cao đẹp này của Snapchat vẫn đang được ủng hộ rộng rãi, đó là ứng dụng AR và lớp nội dung ảo để thay đổi thế giới thật, làm thế giới thật tốt đẹp hơn từng ngày.

Nguồn: Engadget

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *