Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Slack nhảy vào cuộc chơi AI với Slack GPT

Slack nhảy vào cuộc chơi AI với Slack GPT

Slack nhảy vào cuộc chơi AI với Slack GPT

Trong cuộc chơi và cạnh tranh của công nghệ AI, Slack – ứng dụng chat nội bộ doanh nghiệp cũng cho ra mắt ứng dụng Slack GPT, một công cụ và người bạn đồng hành ứng dụng AI để giúp cho việc giao tiếp, phối hợp trong các đội nhóm trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Slack GPT cũng ứng dụng nền tảng là ChatGPT để làm ra những app riêng hỗ trợ người dùng với những tính năng hết sức hữu ích:

 • Claude AI giúp đề ra phương án giải quyết một vấn đề khó trong khâu phát triển sản phẩm, phát triển kinh doanh, hay giải pháp cho dịch vụ khách hàng với từng đường đi nước bước rõ ràng, dễ hiểu và logic
 • Nhờ AI viết ra một email hoặc kịch bản để tiếp cận khách hàng mới
 • Nhờ AI tóm tắt khái quát hóa lại những gì đang xảy ra trong một dự án, một channel, hay một đoạn trao đổi rất dài mà bạn đang lỡ mất.

Cùng với tính năng Canvas giới thiệu gần đây, Slack GPT đang dần giúp trải nghiệm người dùng và đội nhóm trong các doanh nghiệp mượt mà, thuận tiện và năng suất hơn bao giờ hết!

Slack nhảy vào cuộc chơi AI với Slack GPT

Nguồn: Slack 

  Author avatar
  Techhunt team

  Post a comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *