Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

App Unison từ Intel giúp liên kết điện thoại với máy tính

App Unison từ Intel giúp liên kết điện thoại với máy tính

App Unison

Những chiếc máy tính và laptop mới với chip Interl sẽ có một tính năng từ hệ sinh thái Mac-iOS và những người dùng Windows đã khao khát từ lâu: khả năng liên kết điện thoại và máy tính, để có thể nhắn tin, nghe gọi ngay trên chiếc máy tính của mình.

Chiếc app đem lại khả năng kỳ diệu đó là một app mới từ Intel, tên gọi là Unison. Khi sử dụng, người dùng chỉ cần một thao tác kết nối với iPhone hoặc điện thoại Android đơn giản, và ngay sau đó họ đã có thể thực hiện 4 tác vụ chính:

. Nhắn tin ngay từ máy tính

. Nghe, gọi từ máy tính

. Xem và chia sẻ hình ảnh và file từ điện thoại lên máy tính

. Xem thông báo notification và phản hồi lại các thông báo đó ngay trên máy tính

Với Unison, từ nay người dùng Windows có thể tập trung hơn trong công việc mà không bị xao nhãng với những thông báo từ chiếc điện thoại, khi giờ đây, mọi thứ trên điện thoại đã hiện lên trên máy tính Windows luôn rồi. Thật tuyệt vời và đỡ “gato” với bên hệ sinh thái Apple.

Nguồn: The Verge 

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *