Get In Touch
386/21B Le Van Sy, Ward 14, District 3
Ho Chi Minh City,
quan.tram@techhunt.vn
Work Inquiries
quan.tram@techhunt.vn

Duet AI – trợ giúp soạn thảo nội dung cho Gmail, Docs, Slides

Duet AI - trợ giúp soạn thảo nội dung cho Gmail, Docs, Slides

Duet AI - trợ giúp soạn thảo nội dung cho Gmail, Docs, Slides

Trong làn sóng ứng dụng AI vào không chỉ ngành giải trí, hình ảnh, mà cả công việc, thì Microsoft đã là người tiên phong khi ứng dụng ChatGPT vào thành một trợ lý ảo Copilot trong công tác văn phòng, giúp người dùng Word, Excel và Powerpoint nhanh chóng tạo ra các nội dung, bảng tính hay bài thuyết trình gọn, đẹp, đủ thông tin nhất.

Và Google với bề dày kinh nghiệm và công nghệ AI mạnh mẽ cũng không thua kém, khi họ cũng giới thiệu 1 trợ lý ảo cho ứng dụng văn phòng tương tự như Copilot, đó là Duet AI.

Chúng ta ai cũng biết “một bức ảnh mạnh hơn cả ngàn lời nói” – thế nhưng, việc tìm và tạo ra hình ảnh phù hợp cho bài luận hoặc thuyết trình là việc rất mất thời gian, công sức. Duet AI cũng Google tập trung giải quyết vấn đề đó, nó sẽ hoạt động giống như một “Midjourney” hơn là ChatGPT, tức là nó sẽ tập trung vào việc tạo ra hình ảnh minh họa cho bài luận, hoặc slides thuyết trình của bạn nhờ AI. Chỉ cần gõ vào một vài từ khóa bạn hình dung về hình ảnh đó, AI sẽ đưa cho bạn vài phương án hình ảnh, và bạn chỉ cần dán vào slide một cách nhanh chóng.

Trong làn sóng ứng dụng AI vào không chỉ ngành giải trí, hình ảnh, mà cả công việc, thì Microsoft đã là người tiên phong khi ứng dụng ChatGPT vào thành một trợ lý ảo Copilot trong công tác văn phòng, giúp người dùng Word, Excel và Powerpoint nhanh chóng tạo ra các nội dung, bảng tính hay bài thuyết trình gọn, đẹp, đủ thông tin nhất. Và Google với bề dày kinh nghiệm và công nghệ AI mạnh mẽ cũng không thua kém, khi họ cũng giới thiệu 1 trợ lý ảo cho ứng dụng văn phòng tương tự như Copilot, đó là Duet AI. Chúng ta ai cũng biết “một bức ảnh mạnh hơn cả ngàn lời nói” - thế nhưng, việc tìm và tạo ra hình ảnh phù hợp cho bài luận hoặc thuyết trình là việc rất mất thời gian, công sức. Duet AI cũng Google tập trung giải quyết vấn đề đó, nó sẽ hoạt động giống như một “Midjourney” hơn là ChatGPT, tức là nó sẽ tập trung vào việc tạo ra hình ảnh minh họa cho bài luận, hoặc slides thuyết trình của bạn nhờ AI. Chỉ cần gõ vào một vài từ khóa bạn hình dung về hình ảnh đó, AI sẽ đưa cho bạn vài phương án hình ảnh, và bạn chỉ cần dán vào slide một cách nhanh chóng.

Nguồn: Google 

    Author avatar
    Techhunt team

    Post a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *